گروه آموزشی گرافیک ایرانشهر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: گروه گرافیک - ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

نمونه طرح درس


نمومه پیشنهادی طرح درس سالانه

ماه

تاریخ

فصل

موضوع وعنوان درس

هدفهای کلی 

هدفهای رفتاری

 

 

مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی             (امتحانات نوبت اول)

بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرداد      (امتحانات نوبت دوم)


گروه گرافیک
وبلاگ گروه آموزشی گرافیک آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


IS